Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2019 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Koordinující VŠ  Název projektu NIV INV  Celkem
C3-2019 ČVUT Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol 250 500 750
C5-2019 ČVUT Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 1 500 0 1 500
C11-2019 MU Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě 920 0 920
C13-2019 MU Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II) 80 0 80
C19-2019 OU KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!! 185 0 185
C21-2019 UHK Popularizace spektra IT oborů 1 000 0 1 000
CELKEM 3 935 500 4 435

Legenda:
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč