Mezinárodní mobility I

Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE

 

Popis projektu
  Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008016
  Zahájení realizace 1. 12. 2017
  Ukončení realizace 31. 10. 2019
  Doporučená výše financování 9 987 904, Kč

 

Dotační titul
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků VŠE a rozvoj VŠE posílením lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Tím dojde k posílení mezinárodní dimenze výzkumné činnosti VŠE a tím i k posunu VŠE směrem k vedoucímu postavení v oblasti manažerského a ekonomického výzkumu v ČR i regionu střední Evropy. V rámci projektu se uskuteční celkem 10 mobilit, z toho 3 příjezdy post-doků do ČR, 5 výjezdů juniorů z ČR a 2 výjezdy seniorů z ČR

Přínos projektu

Ve střednědobém výhledu je očekávaným přínosem mobilit zvýšení počtu mezinárodních výzkumných projektů, publikací v kvalitních zahraničních časopisech, profesní rozvoj účastníků mobilit a sekundárně i rozvoj ostatních výzkumných pracovníků VŠE.

Vedoucí projektu: Mgr. Lukáš Bumbálek