Harmonogram interní rozvojové soutěže 2019

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 3. 12. 2018
Uzávěrka přihlášek nových projektů 31. 1. 2019
do 12:00 hodin
Stanovení hodnotitelů a oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 8. 2. 2019
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému nejméně 3 pracovní dny před zasedáním RRF, nejpozději však do 22. 2. 2019
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 1. 3. 2019
Zasedání RK – výběr celoškolních projektů, potvrzení výběru fakultních projektů 6. 3. 2019
9:00
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 22. 3. 2019
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemník RK)
do 28. 3. 2019
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2019
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů do 31. 1. 2020
do 12:00 hodin

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2019.