Podpořené projekty 2019

Číslo Projekt Řešitel Přidělené finance
(v Kč)
Vyhodnocení*
Fakulta financí a účetnictví
25/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku doc. Ing. David Procházka, Ph.D. 216 652 splněno
40/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Zdanění a daňová politika prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 218 620 splněno
41/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Bankovnictví a pojišťovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 215 950 splněno
44/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 218 000 splněno
Fakulta mezinárodních vztahů
4/2019 Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu – anglicky Ing. Mgr. Tomáš Sadílek 40 000 splněno
7/2019 E-learning pro kurzy odborné francouzštiny 2RO 201 a 2RO 212 PhDr. Janka Priesolová, CSc. 60 000 splněno
15/2019 Profilace nových kurzů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. 50 000 splněno
19/2019 Analýza potenciálu modernizace a internacionalizace doktorského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 150 000 splněno
31/2019 Nastavení a pilotní ověření fakultního systému rozvoje zaměstnanců doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 630 572 splněno
34/2019 Inovace studijních pomůcek vedlejší specializace Využití informačních technologií v mezinárodním podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. 80 000 splněno
46/2019 Inovace výuky hospodářské němčiny na základě potřeb hospodářské praxe Mgr. Petra Jeřábková, Ph.D. 60 000 splněno
Fakulta podnikohospodářská
2/2019 Inovace doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management na FPH VŠE doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 630 145 splněno
3/2019 Příprava online kursů na FPH ve formě MOOC prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 337 597 splněno
Fakulta informatiky a statistiky
10/2019 Zvýšení úrovně kvalifikačních prací – učebnice Metody vědecké práce II. PhDr. Věra Radváková, Ph.D. 50 000 splněno
11/2019 Příprava podkladových materiálů pro nové předměty v R Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 50 000 splněno
13/2019 Významná inovace předmětu 4ST601 (Statistics) Ing. Karel Helman, Ph.D. 30 000 splněno
16/2019 Příprava dvou nových magisterských předmětů z oblasti umělé inteligence Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. 40 200 splněno
17/2019 Podklady pro povinnou výuku bayesovské statistiky na VŠE v Praze doc. Ing. Diana Bílková, Dr. 20 000 splněno
18/2019 Příprava učebnice – Statistika v R Ing. Karel Šafr, Ph.D. 33 000 splněno
20/2019 Příprava prostředí a výukových materiálů pro podporu předmětu Softwarové inženýrství Ing. Filip Vencovský, Ph.D. 50 000 splněno
21/2019 Příprava předmětu Data mining v cloudu a aktualizace souvisejících předmětů Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. 49 999 splněno
22/2019 Příprava předmětu Business aplikace operačního výzkumu a ekonometrie Ing. Ondřej Sokol 50 000 splněno
23/2019 Příprava nového Bc předmětu Pokročilé on-line nástroje pro analýzu a zpracování informací Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. 50 000 splněno
24/2019 Návrh a příprava nového předmětu v rámci magisterského programu Informační management Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. 10 000 splněno
27/2019 Příprava MBA programu Data and Analytics in Business Management doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. 160 000 splněno
32/2019 Elektronické nástroje pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze Ing. Jan Kučera, Ph.D. 50 000 splněno
35/2019 Učebnice a skripta pro bakalářské předměty katedry ekonomické statistiky prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 50 000 splněno
38/2019 Vědecký seminář o moderních kvantitativních metodách v ekonomii Mgr. Vladimír Holý 18 000 splněno
39/2019 Vedlejší specializace Kvantitativní metody pro informatiky prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. 105 801 splněno
42/2019 Odborná literatura – základ kvalitní pedagogicko-vědecké práce Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. 143 722 splněno
43/2019 Příprava nových předmětů nové vedlejší specializace „Prezentace informací a multimédia“ pro distanční studium Ing. Petra Bedřichová 51 000 splněno
Národohospodářská fakulta
6/2019 Podpora integrace doktorandů a mladých akademických pracovníků do výuky Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. 160 774 splněno
9/2019 Posílení internacionalizace, pedagogické a výzkumné činnosti na NF PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 329 318 splněno
Fakulta managementu
1/2019 Vytvoření podmínek pro realizaci mezinárodní letní školy 2019 a 2020 Ing. Daria Gunina 164 470 splněno
28/2019 Příprava a realizace nového studijního kurzu „Světem knih až k novým médiím“ v rámci Univerzity třetího věku Bc. Alena Bindrová 69 400 splněno
37/2019 Rozvoj programu krátkodobé studentské mobility FM VŠE Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 80 780 splněno

* Vyhodnocení projektů proběhlo na zasedání Rozvojové komise VŠE dne 4. 3. 2020.