Podpořené projekty 2019

Číslo Projekt Řešitel Přidělené finance
(v Kč)
Fakulta financí a účetnictví
25/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku doc. Ing. David Procházka, Ph.D. 216 652
40/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Zdanění a daňová politika prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 218 620
41/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Bankovnictví a pojišťovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 215 950
44/2019 Modernizace navazujícího magisterského programu Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 218 000
Fakulta mezinárodních vztahů
4/2019 Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu – anglicky Ing. Mgr. Tomáš Sadílek 40 000
7/2019 E-learning pro kurzy odborné francouzštiny 2RO 201 a 2RO 212 PhDr. Janka Priesolová, CSc. 60 000
15/2019 Profilace nových kurzů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. 50 000
19/2019 Analýza potenciálu modernizace a internacionalizace doktorského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 150 000
31/2019 Nastavení a pilotní ověření fakultního systému rozvoje zaměstnanců doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 630 572
34/2019 Inovace studijních pomůcek vedlejší specializace Využití informačních technologií v mezinárodním podnikání Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. 80 000
46/2019 Inovace výuky hospodářské němčiny na základě potřeb hospodářské praxe Mgr. Petra Jeřábková, Ph.D. 60 000
Fakulta podnikohospodářská
2/2019 Inovace doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management na FPH VŠE doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 630 145
3/2019 Příprava online kursů na FPH ve formě MOOC prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 337 597
Fakulta informatiky a statistiky
10/2019 Zvýšení úrovně kvalifikačních prací – učebnice Metody vědecké práce II. PhDr. Věra Radváková, Ph.D. 50 000
11/2019 Příprava podkladových materiálů pro nové předměty v R Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 50 000
13/2019 Významná inovace předmětu 4ST601 (Statistics) Ing. Karel Helman, Ph.D. 30 000
16/2019 Příprava dvou nových magisterských předmětů z oblasti umělé inteligence Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. 40 200
17/2019 Podklady pro povinnou výuku bayesovské statistiky na VŠE v Praze doc. Ing. Diana Bílková, Dr. 20 000
18/2019 Příprava učebnice – Statistika v R Ing. Karel Šafr, Ph.D. 33 000
20/2019 Příprava prostředí a výukových materiálů pro podporu předmětu Softwarové inženýrství Ing. Filip Vencovský, Ph.D. 50 000
21/2019 Příprava předmětu Data mining v cloudu a aktualizace souvisejících předmětů Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. 49 999
22/2019 Příprava předmětu Business aplikace operačního výzkumu a ekonometrie Ing. Ondřej Sokol 50 000
23/2019 Příprava nového Bc předmětu Pokročilé on-line nástroje pro analýzu a zpracování informací Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. 50 000
24/2019 Návrh a příprava nového předmětu v rámci magisterského programu Informační management Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. 10 000
27/2019 Příprava MBA programu Data and Analytics in Business Management doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. 160 000
32/2019 Elektronické nástroje pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze Ing. Jan Kučera, Ph.D. 50 000
35/2019 Učebnice a skripta pro bakalářské předměty katedry ekonomické statistiky prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 50 000
38/2019 Vědecký seminář o moderních kvantitativních metodách v ekonomii Mgr. Vladimír Holý 18 000
39/2019 Vedlejší specializace Kvantitativní metody pro informatiky prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. 105 801
42/2019 Odborná literatura – základ kvalitní pedagogicko-vědecké práce Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. 143 722
43/2019 Příprava nových předmětů nové vedlejší specializace „Prezentace informací a multimédia“ pro distanční studium Ing. Petra Bedřichová 51 000
Národohospodářská fakulta
6/2019 Podpora integrace doktorandů a mladých akademických pracovníků do výuky Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. 160 774
9/2019 Posílení internacionalizace, pedagogické a výzkumné činnosti na NF PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 329 318
Fakulta managementu
1/2019 Vytvoření podmínek pro realizaci mezinárodní letní školy 2019 a 2020 Ing. Daria Gunina 164 470
28/2019 Příprava a realizace nového studijního kurzu „Světem knih až k novým médiím“ v rámci Univerzity třetího věku Bc. Alena Bindrová 69 400
37/2019 Rozvoj programu krátkodobé studentské mobility FM VŠE Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 80 780