Tématické okruhy IRS

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Tato tematická oblast má za cíl podpořit rozvoj znalostí, schopností a dovedností akademických pracovníků spojených s výukovým procesem, jako jsou např. jazykové, prezentační, didaktické, sociálně-psychologické dovednosti, či schopnost práce s moderními aplikacemi a audio-vizuálními pomůckami, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání na VŠE v kontextu národní, mezinárodní, příp. i profesní akreditace. Dále tato tematická oblast vytváří podmínky pro realizaci širokého spektra inovací předmětů a kurzů směřujících ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti, jako je např. tvorba moderních studijních pomůcek, příprava výuky v angličtině, využití počítačových programů a aplikací pro výuku, nákup nebo tvorba nové odborné literatury, či větší provázání teoretické výuky s praxí, a zároveň umožňuje zařadit do studijních programů zcela nové předměty a kurzy, které je vhodně profilují.

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Tato tematická oblast má za cíl aktivně zapojit studenty do zvyšování kvality vzdělávací činnosti tím, že jim poskytne podporu pro jejich tvůrčí aktivitu např. zapojováním odborníků z praxe do výuky, spoluprací na vytváření interaktivních výukových pomůcek, sdílením zkušeností mezi studenty, nebo pořádáním mimoškolních vzdělávacích akcí, které vhodně doplní / inovují stávající vzdělávací činnost na VŠE.