13 CRP projektů v realizaci na VŠE v roce 2022

VŠE v Praze spolupracuje v roce 2022 s dalšími vysokými školami na celkem 13 projektech.

3 z 16 podaných projektů nebylo MŠMT doporučeno k podpoře.

Ostatní projekty, které byly vybrány k financování, byly kráceny v původních rozpočtech na  55% z celkových  10,275 mil. Kč na 5,653 mil. Kč.