Nová centrální databáze projektů VŠE

Projektová kancelář a Oddělení vědy a výzkumu spojili své databáze vědeckých a nevědeckých projektů.   

Autorem výsledné spojené veřejně přístupné databáze projektů  je Ing. Jan Mach, Ph.D. a najdete ji na adrese: projekty.vse.cz.

Spuštěna byla k 1. 3. 2023, kdy obsahovala základní údaje k necelým 2 400 projektům, z toho 1950 vědeckým, realizovaným  od roku 2002, a 450 projektům nevědeckým od roku 2009, a nadále se doplňuje.  

Jsou v ní zahrnuty i projekty v gesci Oddělení zahraničních styků a Oddělení správy majetku VŠE v Praze.