IGA/A

Zvýšení kvality studentské grantové souteže na VŠE v Praze

SharePoint projektu

Popis projektu
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936
Zahájení realizace 1. 5. 2020
Ukončení realizace 30. 6. 2023
Doporučená výše financování 18 719 810,88 Kč

 

Dotační titul
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy Výzva č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2 OP
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu a přístupnost studentské grantové soutěže na VŠE v Praze prostřednictvím nastavení procesů a vytvořením metodického prostředí pro vyhlášení a realizaci studentské grantové soutěže IGA/A na celoškolní úrovni v anglickém jazyce včetně zajištění dvou pilotních kol, a tím přispět ke zvýšení kvality doktorského studia. To bude dále podpořeno rozvojem kompetencí a průřezových dovedností Ph.D. studentů, školitelů, AP a THP, fungujících v tomto metodickém prostředí.

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Nastavení a implementace procesu IGA/A
 • KA03 – Rozvoj kompetencí a průřezových dovedností
 • KA04 – Realizace studentských grantů IGA/A

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Projektový tým na celoškolní úrovni
Projektový manažer Ing. et Ing. Klára Kubíčková
Administrátor projektu Ing. Michaela Plucarová

Participující součásti

 • FFÚ
 • FMV
 • FPH
 • FIS
 • NF
 • FMJK
 • OVV
 • PK

Školení

V rámci projektu budou probíhat školení pro akademické pracovníky, Ph.D. studenty i technicko-hospodářské pracovníky, a to v těchto oblastech:

 • Systematické vedení Ph.D. studentů
 • Vstupní kurzy pro Ph.D. studenty
 • Příprava a řízení projektů v oblasti VaV
 • Akademické psaní
 • Metodologie výzkumu
 • Doktorské workshopy
 • Kurzy pro THP

Kontaktní formulář ke školením

Údaje označené hvězdičkou* jsou povinné.

Jméno a příjmení:*
Fakulta / útvar / organizace
E-mail:*
Sdělení:*
Zadejte, prosím, ověřovací kód:*
captcha