Rozvoj VŠE ESF II

Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze

SharePoint projektu

Popis projektu
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310
Zahájení realizace 1. 1. 2020
Ukončení realizace 31. 12. 2022
Doporučená výše financování 24 666 253,86 Kč

 

Dotační titul
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy ESF výzva pro VŠ II
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Záměrem projektu je v reakci na rozvoj využití moderních technologií a moderních výukových trendů ve vzdělávacím procesu zavést nové metody výuky, které umožní zvýšit kvalitu výuky a uplatnitelnost absolventů na trhu práce; podpořit rozvoj kompetencí pracovníků umožňující pružně reagovat na měnící se podmínky globálního světa,podpořit rovné příležitostí studentů se specifickými potřebami a realizovat další aktivity posilující schopnost VŠE produkovat mezinárodně konkurenceschopné absolventy.

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Posílení kvality vzdělávací činnosti
 • KA03 – Rozvoj přenosu zkušeností z praxe a zahraničí
 • KA04 – Podpora rovných příležitostí a motivace ke studiu

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Projektový tým na celoškolní úrovni
Projektový manažer Bc. Tomáš Mojžiš
Administrátor projektu Ing. Mgr. Monika Höslová

Participující součásti

 • FFÚ
 • FPH
 • FIS
 • CI
 • CTVS
 • OSTR
 • RPC
 • SHS

Školení

V rámci klíčové aktivity KA02 – Posílení kvality vzdělávací činnosti probíhají interní a externí školení akademických i neakademických pracovníků napříč fakultami a útvary, která se zaměřují na několik oblastí (např. pedagogické dovednosti, jazykové kurzy, práce s novými softwarovými programy). Cílem této aktivity je zvýšit kompetence akademických a neakademických pracovníků, a tím zvýšit kvalitu vzdělávací činnosti na VŠE.

Přehled školení – seznam všech minulých i plánovaných školení v rámci projektu ESF II.

Zaujala Vás nabízená školení? Chtěli byste se jich také zúčastnit? Jste ochotni absolvovat do roku 2022 alespoň 40 hodin školení? Pokud jsou Vaše odpovědi ANO, obraťte se na projektového administrátora!

Kontaktní formulář

Máte návrh, připomínku nebo dotaz? Kontaktujte projektového manažera.

Údaje označené hvězdičkou* jsou povinné.

Jméno a příjmení:*
Fakulta / útvar / organizace
E-mail:*
Sdělení:*
Zadejte, prosím, ověřovací kód:*
captcha