Rozvoj VŠE ESF I – ukončený

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

SharePoint projektu

Popis projektu
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342
Zahájení realizace 1. 6. 2017
Ukončení realizace 31. 12. 2022
Doporučená výše financování 131 563 024,92 Kč

 

Dotační titul
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy ESF výzva pro vysoké školy
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Anotace projektu

Projekt realizuje VŠE v Praze s cílem komplexní podpory rozvoje v oblastech:

 • vzdělávání pracovníků, podpory výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích,
 • reakreditace vybraných studijních programů na základě požadavků praxe,
 • internacionalizace,
 • podpory studentů se specifickými studijními potřebami,
 • rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení.

Realizace projektu posílí postavení VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání.

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
 • KA03 – Podpora podnikatelství
 • KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
 • KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
 • KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
 • KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
 • KA08 – Internacionalizace vysokoškolského prostředí
 • KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
 • KA10 – Tvorba systémů řízení a zvyšování kvality, příprava akreditací
 • KA11 – Efektivní a projektové řízení

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Za podpory projektu vznikl nový útvar – projektová kancelář. Ta poskytuje plnou podporu v rámci projektového řízení projektů mimo vědu a výzkum. Pozn.: Některé činnosti projektové kanceláře jsou financovány z dalších zdrojů mimo tento projekt.

Projektový tým na celoškolské úrovni
Projektový manažer Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Administrátor projektu Ing. Iva Buchtová
Finanční manažer Ing. Jan Andrle
Finanční účetní/controller projektu Ing. Eliška Andrle
Personalistka projektu Martina Kuttelwascherová

Participující součásti

 • FFÚ
 • FMV
 • FPH
 • NF
 • FMJH
 • RPC
 • SHS
 • OZS
 • OSTR

Školení

V rámci klíčové aktivity KA02 – Vzdělávání zaměstnanců probíhají interní a externí školení pedagogických a administrativních pracovníků napříč fakultami, která se zaměřují na několik oblastí (např. zvládání zátěže, pedagogické dovednosti, jazykové kurzy, práce s novými softwarovými programy). Cílem této aktivity je reflektovat nejnovější zkušenosti a poznatky z různých oblastní vzdělávání a tím významně přispět ke zvyšování kvality výuky za pomoci personálního rozvoje zaměstnanců.

Přehled školení – seznam všech minulých i plánovaných školení v rámci ESF projektu

Zaujala Vás nabízená školení? Chtěli byste se jich také zúčastnit? Jste ochotni absolvovat do roku 2022 alespoň 80 hodin školení? Pokud jsou Vaše odpovědi ANO, obraťte se na projektového administrátora svého pracoviště!

Aktivity projektu

Kontaktní formulář

Máte návrh, připomínku nebo dotaz? Kontaktujte projektového manažera


  captcha