Rozvoj projektového know-how

  • možnost konzultace na základě minulých projektů
  • rozvoj strategie přípravy projektů včetně metodologie a tvorby šablon
  • rozvoj projektového managementu
  • sběr a sdílení lessons learned
  • spolupráce s celoškolními útvary, zapojenými do realizace projektů
  • vedení databáze podaných projektů mimo vědu a výzkum za VŠE od roku 2009
  • vedení papírové kartotéky projektů
  • elektronická archivace dokumentů v rámci agendy PK

Náplň činnosti projektové kanceláře

Úspěchy projektové kanceláře

Další úspěšné fakultní projekty v realizaci