Decentralizované rozvojové projekty 2011 řešené VŠE v Praze

Číslo projektu

Program
č.

 Název projektu NIV INV  Celkem 
20/1 1 a Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu 3 940 600 4 540
20/2 1 b Marketingová podpora aktivit VŠE v Praze 1 752 0 1 752
20/3 1 c Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams 1 200 0 1 200
20/4 1 c Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy 1 372 0 1 372
20/5 1 c Vytvoření efektivního přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia 1 900 0 1 900
20/6 1 c Zvýšení efektivnosti administrativních procesů centrálních ekonomických agend a jednotlivých součástí VŠE 800 200 1 000
20/7 1 c Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci 1 510 0 1 510
20/8 2 a Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské 500 0 500
20/9 2 c Rozvoj pedagogické a sociální kompetence akademických pracovníků 600 0 600
20/10 3 Virtualizace serverů a koncových stanic 4 890 5 130 10 020
20/11 4 a Rozvoj Univerzity třetího věku na VŠE v Praze 1 715 0 1 715
20/12 4 b Celostátní soutěž pro žáky středních odborných škol v oblasti účetnictví 400 0 400
20/13 5 a Rozvoj mezinárodní spolupráce na VŠE v Praze 4 200 0 4 200
20/14 5 b Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze 2 000 0 2 000
20/15 5 d Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských programů z ekonomicky méně vyspělých zemí 1 000 0 1 000
20/16 6 b Integrace zdravotně handicapovaných studentů 1 070 0 1 070
Celkem 28 849 5 930 34 779

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky
INV – investiční prostředky