Rozvoj VŠE ESF

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

SharePoint projektu

Popis projektu

  Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342
  Zahájení realizace 1. 6. 2017
  Ukončení realizace 31. 12. 2022
  Doporučená výše financování 131 563 024,92 Kč

 

Dotační titul

  Operační program   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Název výzvy   ESF výzva pro vysoké školy
  Prioritní osa   PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

 

Anotace projektu

Projekt realizuje VŠE v Praze s cílem komplexní podpory rozvoje v oblastech:

 • vzdělávání pracovníků, podpory výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích,
 • reakreditace vybraných studijních programů na základě požadavků praxe,
 • internacionalizace,
 • podpory studentů se specifickými studijními potřebami,
 • rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení.

Realizace projektu posílí postavení VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání.

 

Aktivity projektu

 • KA01 – Řízení projektu
 • KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
 • KA03 – Podpora podnikatelství
 • KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
 • KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
 • KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
 • KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
 • KA08 – Internacionalizace vysokoškolského prostředí
 • KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
 • KA10 – Tvorba systémů řízení a zvyšování kvality, příprava akreditací
 • KA11 – Efektivní a projektové řízení

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Za podpory projektu vznikl nový útvar – projektová kancelář. Ta poskytuje plnou podporu v rámci projektového řízení projektů mimo vědu a výzkum. Pozn.: Některé činnosti projektové kanceláře jsou financovány z dalších zdrojů mimo tento projekt.

 

Projektový tým na celoškolské úrovni

  Projektový manažer   Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
  Administrátorka projektu   Alžběta Kršková
  Finanční manažer   Ing. Jan Andrle
  Finanční účetní/controller projektu   Bc. Eliška Straková
  Personalistka projektu   Martina Kuttelwascherová

 

Participující součásti

 • FFÚ
 • FMV
 • FPH
 • NF
 • FMJH
 • RPC
 • SHS
 • OZS
 • OSTR

 

Školení

V rámci klíčové aktivity KA02 – Vzdělávání zaměstnanců probíhají interní a externí školení pedagogických a administrativních pracovníků napříč fakultami, která se zaměřují na několik oblastí (např. zvládání zátěže, pedagogické dovednosti, jazykové kurzy, práce s novými softwarovými programy). Cílem této aktivity je reflektovat nejnovější zkušenosti a poznatky z různých oblastní vzdělávání a tím významně přispět ke zvyšování kvality výuky za pomoci personálního rozvoje zaměstnanců.

Přehled školení – seznam všech minulých i plánovaných školení v rámci ESF projektu

Zaujala Vás nabízená školení? Chtěli byste se jich také zúčastnit? Jste ochotni absolvovat do roku 2022 alespoň 80 hodin školení? Pokud jsou Vaše odpovědi ANO, obraťte se na projektového administrátora svého pracoviště!

Aktivity projektu v LS 2017/2018