Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.

Základní informace

ID projektu: --nezadáno--
Stav projektu: ukončený
Poskytovatel: MŠMT
Program: CRP
Výzva: --nezadáno--
Registrační číslo: --nezadáno--

Řešení projektu

Role VŠE: spoluřešitel
Začátek projektu: 1. 1. 2015
Konec projektu: 31. 12. 2015
Udržitelnost projektu: --nezadáno--

Zařazení projektu

Kontaktní osoba: Ing. Dana Václavíková
Řešitel osoba: RNDr. Karel Nenadál
Fakulta: REKTORÁT

Rozpočet projektu

Rozpočet celkem: 757 000,00 Kč