Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.

Základní informace

ID projektu: --nezadáno--
Stav projektu: ukončený
Poskytovatel: MŠMT
Program: CRP
Výzva: --nezadáno--
Registrační číslo: --nezadáno--

Řešení projektu

Role VŠE: spoluřešitel
Začátek projektu: 1. 1. 2016
Konec projektu: 31. 12. 2016
Udržitelnost projektu: --nezadáno--

Zařazení projektu

Kontaktní osoba: Ing. Dana Václavíková
Řešitel osoba: RNDr. Karel Nenadál
Fakulta: REKTORÁT

Rozpočet projektu

Rozpočet celkem: 925 000,00 Kč