Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

Základní informace

ID projektu: --nezadáno--
Stav projektu: ukončený
Poskytovatel: MŠMT
Program: CRP
Výzva: --nezadáno--
Registrační číslo: --nezadáno--

Řešení projektu

Role VŠE: spoluřešitel
Začátek projektu: 1. 1. 2016
Konec projektu: 31. 12. 2016
Udržitelnost projektu: --nezadáno--

Zařazení projektu

Kontaktní osoba: Ing. Radek Šreibr
Řešitel osoba: Ing. Tomáš Zouhar
Fakulta: KVESTORÁT

Rozpočet projektu

Rozpočet celkem: 400 000,00 Kč