Harmonogram interní rozvojové soutěže 2014

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 6. 1. 2014
Uzávěrka přihlášek nových projektů (do 12 hodin) 31. 1. 2014
Oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 10. 2. 2014
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému do 24. 2. 2014
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 7. 3. 2014
Zasedání RK – výběr celoškolských projektů, potvrzení výběru fakultních projektů do 14. 3. 2014
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 24. 3. 2014
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemnice RK)
do 1. 4. 2014
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2014
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů (do 12 hodin) do 31. 1. 2015

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2014.