Podpořené projekty 2014

V roce 2014 byly v rámci interní rozvojové soutěže podpořeny následující projekty:

Číslo Projekt Řešitel Přidělené finance
v Kč
Celoškolní projekty
10/2014 Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE Ing. Alena Králová, Ph.D. 104 510
42/2014 Strukturální změny předmětů bakalářských studijních oborů „Bankovnictví a pojišťovnictví“ a „Zdanění a daňová politika“ prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 180 500
Fakulta financí a účetnictví
5/2014 Oceňování finančních institucí doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 75 000
15/2014 Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi Ing. Kateřina Berková, Ph.D. 98 110
45/2014 Předmět Etický kodex a normy profesionálního chování na finančních trzích podle kritérií CFA (Chartered Financial Analyst) Institute Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. 78 700
50/2014 Zavedení předmětu „Forenzní ekonomické šetření / Forenzní audit“ do výuky Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M. 75 000
58/2014 Předměty FFÚ v angličtině doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. 465 230
Fakulta mezinárodních vztahů
17/2014 Elektronické testování pro základní kurzy FJ a IT na KROJ Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 136 000
19/2014 Modernizace předmětu 2MO402 doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 70 000
20/2014 Inovace předmětové skladby a obsahu výuky ve vedlejší specializaci Rozvojová studia doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 120 000
22/2014 Profilace kurzů 2SM511, 2SM512, 2SM513, 2SM514, 2SM515 Ing. Jana Peterková, Ph.D. 120 000
27/2014 Testování a nastavení procesu antiplagiátorské kontroly kvalifikačních prací na FMV Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 100 000
28/2014 Inovace bakalářského semináře: Předmět Manažerská informatika – efektivní komunikace a prezentace doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 124 000
30/2014 Inovace vybraných profilových předmětů KOPKK v kombinované a prezenční formě studia prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 108 440
33/2014 KCR – příprava mimosemestrálního kurzu s blokovou výukou  Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 56 200
46/2014 Odborná cizojazyčná komunikace v cestovním ruchu PaedDr. Dana Bednářová 47 630
52/2014 Inovace celoškolsky povinného předmětu 2PR101 Právo doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. 93 600
53/2014 Využití nových bezplatných aplikací Microsoftu ve výuce Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. 46 975
62/2014 Metody výzkumu v politologii prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 100 000
Fakulta podnikohospodářská
4/2014 Projekty z personalistiky ve spolupráci s praxí prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 73 900
25/2014 Inovace povinných a dalších předmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 296 200
31/2014 Inovace předmětu 3MA291 Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. 72 660
32/2014 Inovace logistických předmětů v oblasti softwarové a multimediální podpory Ing. Petr Jirsák, Ph.D. 36 760
44/2014 Inovace výuky manažerských a analytických dovedností studentů FPH Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 85 100
56/2014 Interaktivní výukové prostředí mikroekonomie pro předměty 3MI102, 3MI101 a 3MI191 doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 85 400
61/2014 Tvorba předmětu Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu PhDr. Alois Surynek, Ph.D. 79 680
68/2014 Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 79 336
Fakulta informatiky a statistiky
1/2014 Otvíráme studentům cestu ke kvalitní vědě doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 70 000
9/2014 Inovace stávajících a akreditace nových vedlejších specializací doc. Ing. Diana Bílková, Dr. 163 410
11/2014 Rozvoj výuky a příprava anglických mutací ekonometrických předmětů určených pro oborové studenty doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 102 800
16/2014 Inovace předmětu Podnikání a obchodování na Internetu Ing. Michal Šebesta 39 190
21/2014 Inovace předmětu – „Řízení bezpečnosti informačních systémů“ Ing. Jaromír Veber, Ph.D. 39 000
29/2014 Rozvoj výuky a příprava literatury pro studenty statistiky v ruštině Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 66 800
37/2014 Sociálně ekonomická demografie doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 36 800
38/2014 IT Governance doc. Ing. Zora Říhová, CSc. 47 760
48/2014 Information Systems Management doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. 30 000
51/2014 Databáze příkladů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky pro studenty statistických oborů RNDr. Ivana Malá, CSc. 114 393
64/2014 Studentské projekty RNDr. Alexander Galba 48 040
66/2014 Zavedení výuky bayesovských metod na VŠE v Praze Ing. Lukáš Sobíšek 90 020
70/2014 Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. 14 470
Národohospodářská fakulta
24/2014 Rozvoj vedlejších specializací a podpora výuky empirických metod na NF VŠE Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 472 145
34/2014 Inovace dílčích předmětů studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí Ing. Jiří Louda 55 992
Fakulta managementu
7/2014 Profilace studijního programu v rámci studia FM VŠE Jindřichův Hradec Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 117 900
13/2014 Příprava procesu internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE Mgr. Ing. Martin Luštický 86 860
59/2014 Letní škola Research Methods for Bussiness Students prof. Radim Jiroušek, DrSc. 90 588