Harmonogram interní rozvojové soutěže 2015

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 9. 12. 2014
Uzávěrka přihlášek nových projektů (do 12 hodin) 30. 1. 2015
Oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 13. 2. 2015
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému do 27. 2. 2015
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 6. 3. 2015
Zasedání RK – výběr celoškolských projektů, potvrzení výběru fakultních projektů do 13. 3. 2015
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 23. 3. 2015
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemnice RK)
do 1. 4. 2015
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2015
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů (do 12 hodin) do 31. 1. 2016

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2015.