Podpořené projekty 2015

V roce 2015 byly v rámci interní rozvojové soutěže podpořeny následující projekty:

Číslo Projekt Řešitel  Přidělené finance
v Kč
Celoškolní projekty
30/2015 Inovace programů „Celoživotního vzdělávání “ a Univerzity třetího věku“ VŠE Ing. Jiří Knap 52 850
49/2015 Propojení podpory podnikatelských aktivit studentů v Business Akcelerátoru xPORT s výukou na VŠE Ing. Stanislav Richter 118 140
53/2015 Coursera Learning Hub Ing. Jana Tepperová, Ph.D. 130 400
Fakulta financí a účetnictví
23/2015 Bakalářské předměty v angličtině doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. 611 401
41/2015 Pomůcky pro výuku veřejných financí v angličtině Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 196 440
Fakulta mezinárodních vztahů
8/2015 Online-podpora pro kurzy německého odborného jazyka 2NJ 201-204 Mgr. Petra Jeřábková 94 000
10/2015 Příprava e-learningových materiálů ke geografickým předmětům Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. 94 000
11/2015 Inovace studijních pomůcek pro předměty Manažerská informatika Ing. Markéta Kubálková,Ph.D. 73 000
13/2015 Elektronické testování pro základní kurzy ŠJ na KROJ PhDr. Ludmila Mlýnková 94 000
25/2015 Posílení a rozvoj interkulturních a jazykových kompetencí absolventů páteřních manažerských předmětů oboru Mezinárodní obchod doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 94 000
31/2015 Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. 73 000
32/2015 Inovace hlavních právních předmětů na FMV Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. 114 086
43/2015 Analýza potřeb studentů VŠE v oblasti anglického jazyka a následná tvorba nových učebních materiálů Mgr. Halka Čapková, Ph.D. 114 000
45/2015 Ekonomie evropské integrace – inovace předmětů hlavní a vedlejší specializace doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 114 000
47/2015 Magisterský studijní obor Cestovní ruch v distanční formě doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. 114 000
56/2015 Inter-aktivní metody výuky řešení konfliktů Ing. Aleš Lisa, Ph.D. 61 010
57/2015 Zpracování výukové opory pro 2SM613 Seminář k výzkumnému projektu a překlad opor pro kvalifikační práce na FMV Ing. Jan Martin Rolenc 63 000
Fakulta podnikohospodářská
24/2015 Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management programu Ekonomika a management na FPH VŠE prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 820 693
Fakulta informatiky a statistiky
4/2015 Rozvoj systému LISp-Miner prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. 103 600
7/2015 Modernizace obsahu a způsobu výuky ekonometrických předmětů pro oborové studenty Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. 97 000
9/2015 Inovace předmětu Řízení podnikové informatiky Ing. Michal Šebesta 121 345
12/2015 Vytvoření studijních materiálů pro výuku životního pojištění Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. 55 000
15/2015 Trénink „Academic Writing“ pro doktorandy doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 76 000
28/2015 Inovace předmětu 4iz210 – Metody zpracování informací a znalostí Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. 68 000
29/2015 Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi Ing. Petra Bedřichová 164 000
39/2015 Zavedení předmětu Economic Statistics do výuky Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 85 200
52/2015 Aktualizace podkladů k předmětu Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika II doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. 112 000
Národohospodářská fakulta
5/2015 Nový předmět: Úvod do sociální práce prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 105 527
14/2015 Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200 Ing. Klára Fabianková, Ph.D. 80 060
18/2015 Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýza doc. Mgr. PhDr. doctorandus Silvester van Koten, M.A., Ph.D. 241 313
46/2015 Modernizace, racionalizace a úpravy struktury oborů Regionalistika a veřejná správa, Regionální studia, Regionalistika-veřejná správa a vedlejší specializace Evropská integrace a regionální rozvoj Ing. Hana Silovská 101 296
Fakulta managementu
16/2015 Internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. 110 446
19/2015 Rozvoj a udržení odborných praxí a spolupráce s partnerskými institucemi v rámci studijního programu FM VŠE doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 143 768
44/2015 Příprava aktualizace Dlouhodobého záměru FM VŠE v oblasti vzdělávání PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. 53 425