Harmonogram interní rozvojové soutěže 2017

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 12. 12. 2016
Uzávěrka přihlášek nových projektů (do 12 hodin) 31. 1. 2017
Stanovení hodnotitelů a oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 10. 2. 2017
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému do 24. 2. 2017
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 3. 3. 2017
Zasedání RK – výběr celoškolských projektů, potvrzení výběru fakultních projektů do 10. 3. 2017
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 20. 3. 2017
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemník RK)
do 31. 3. 2017
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2017
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů (do 12 hodin) do 31. 1. 2018

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2017.