Podpořené projekty 2017

V roce 2017 byly v rámci interní rozvojové soutěže podpořeny následující projekty:

Číslo Projekt Řešitel  Přidělené finance
v Kč
Celoškolní projekty
36/2017 Podpora e-learningu statistické analýzy dat 2017 Ing. Hana Zídková, Ph.D. 118 000
Fakulta financí a účetnictví
23/2017 Tvorba nových učebnic a inovace základních učebních textů pro vybrané předměty FFÚ prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 861 152
Fakulta mezinárodních vztahů
3/2017 Tvorba a ověření stupnice pro hodnocení písemné obchodní komunikace Mgr. Kateřina Young 80 001
5/2017 Obsahová a didaktická inovace vybraných profilových předmětů mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. 96 139
10/2017 Komplexní metodické pokyny pro zpracování průběžných i závěrečných výstupů v průběhu doktorského studia na FMV VŠE doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 124 500
14/2017 Tvorba učebních textů a e-learningových opor pro předmět 2PL206 Politické systémy Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. 30 000
16/2107 Inovace nabídky volitelných předmětů a personální rozvoj akademiků ve vedlejší specializaci Rozvojová studia Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. 40 000
17/2017 Inovace metodiky výuky a studijních materiálů kurzů ruského jazyka pokročilé úrovně PhDr. Martin Filip, Ph.D. 80 000
19/2017 Inovace a modernizace vzdělávacích zdrojů pro odborné předměty cestovního ruchu Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 90 000
26/2017 Příprava učebního materiálu – Efektivní komunikace ve francouzštině Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 40 000
35/2017 Elektronické testování v kurzu 2RO104 – Francouzština pro ekonomy (A2) PhDr. Blanka Volfová 59 999
37/2017 Podpora e-learningu při výuce JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. 80 000
38/2017 Inovace studijních pomůcek pro předmět 22F200 Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. 124 400
42/2017 Inovace kurzů zaměřených na ekonomické a geografické reálie evropského regionu Ing. Josef Bič, Ph.D. 100 000
49/2017 Vytvoření předmětu Business simulace Start UP Ing. Přemysl Průša, Ph.D. 71 000
53/2017 Účast na seminářích Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu (SRN) Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. 90 749
Fakulta podnikohospodářská
8/2017 Inovace předmětu Kritické myšlení Ing. Lucie Vrbová, Ph.D. 70 000
24/2017 Tvorba databáze testových úkolů a otázek z ekonomie Ing. Jana Soukupová, CSc. 78 000
29/2017 Tvorba případových studií pro předmět Marketing 2 v českém a anglickém jazyce doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 149 800
41/2017 Inovace pedagogických nástrojů v kurzu Manažerské rozhodování a řešení problémů Ing. Helena Hrůzová, CSc. 91 241
44/2017 Revize a inovace obsahu kurzů Mikroekonomie vyučovaných KMIE a příprava nové učebnice pro základní kurz Mikroekonomie doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 99 050
47/2017 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v didaktické přípravě nové formy státních závěrečných zkoušek doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 97 268
48/2017 Podpora pedagogického procesu na FPH VŠE prostřednictvím analýzy klíčových kompetencí absolventů Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. 321 117
Fakulta informatiky a statistiky
2/2017 Inovace předmětu – „Řízení bezpečnosti informačních systémů“ prof. Ing. Petr Doucek, CSc. 74 800
4/2017 Aktualizace předmětu Základy odborné práce a vydání monografie „Metody vědecké práce“ PhDr. Věra Radváková, Ph.D. 70 300
6/2017 Příprava nového předmětu vyučovaného v angličtině Software Process Improvement doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. 45 640
9/2017 Rétorické a prezentační dovednosti doktorandů a akademických pracovníků FIS Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 40 560
11/2017 Návrh předmětu Data Science in Python and R Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. 77 720
12/2017 Manažerská hra: business intelligence v prostředí mediálního plánování Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. 74 140
15/2017 Návrh a příprava nového kurzu Finanční řízení podnikové informatiky doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D. 43 800
20/2017 Příprava nového předmětu věnovaného přípravě a zpracování reálných dat Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. 68 600
22/2017 Seminář pro doktorandy oboru Statistika doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. 28 000
31/2017 Rozvoj projektově orientovaných kurzů oboru Multimédia v ekonomické praxi a vedlejší specializace Multimediální komunikace Ing. Petra Bedřichová 66 790
32/2017 Návrh a příprava nového volitelného kurzu pro distanční magisterské studium informatiky Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. 42 700
39/2017 Podpora vyučovaných předmětů odbornou literaturou Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 300 935
50/2017 Podpora výuky dotazovacího jazyka SPARQL: znalostní mapa a zdokonalená interaktivní cvičebnice doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. 23 463
Národohospodářská fakulta
7/2017 Příprava vstupu do Erasmus Mundus programu European Master in Law and Economics doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 259 521
27/2017 Podpora sociálních dovedností studentů v rámci předmětu Sociální práce pro ekonomy prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 129 205
33/2017 Inovace a zatraktivnění studijních oborů a předmětů KREG a KAPR doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 123 232
Fakulta managementu
13/2017 Podpora inovace a zkvalitnění výuky anglicky vyučovaných předmětů a kurzů na FM VŠE Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. 80 432
34/2017 Vytvoření programu spolupráce Fakulty managementu se středními školami Ing. Lenka Vetýšková 64 900
46/2017 Euromates Ing. Jiří Přibil, Ph.D. 96 296
51/2017 Příčiny neúspěšného ukončení studia na FM VŠE Jindřichův Hradec Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. 71 550