Harmonogram interní rozvojové soutěže 2018

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 12. 12. 2017
Uzávěrka přihlášek nových projektů 31. 1. 2018
do 12:00 hodin
Stanovení hodnotitelů a oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 9. 2. 2018
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému do 23. 2. 2018
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 2. 3. 2018
Zasedání RK – výběr celoškolských projektů, potvrzení výběru fakultních projektů do 9. 3. 2018
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 23. 3. 2018
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemník RK)
do 29. 3. 2018
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2018
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů do 31. 1. 2019
do 12:00 hodin

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2018.