Podpořené projekty 2018

V roce 2018 byly v rámci interní rozvojové soutěže podpořeny následující projekty:

Číslo Projekt Řešitel  Přidělené finance v Kč Vyhodnocení*
Celoškolní projekty
21/2018 Využití znalostí a dovedností studentů pro rozvoj studijních oborů Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. 59 565 Splněno
Fakulta financí a účetnictví
34/2018 Studentské statistické workshopy pro FFÚ Ing. Hana Zídková, Ph.D. 244 800 Splněno
35/2018 Systém sběru a vyhodnocování údajů o činnosti AP FFÚ prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 634 255 Splněno
Fakulta mezinárodních vztahů
3/2018 Lexikální jevy hospodářské němčiny ohrožené interlingvální interferencí prof. Ing. Věra Höppnerová, DrSc. 50 000 Splněno
5/2018 Elektronický studijní materiál pro kurzy odborné němčiny Mgr. Petra Jeřábková, Ph.D. 50 920 Splněno
6/2018 ELEKTRONICKÉ TESTOVÁNÍ V KURZU 2RO272 – ŠPANĚLŠTINA PRO EKONOMY 2 (B1/B2) PhDr. Ludmila Mlýnková 68 000 Splněno
13/2018 Oxfordské debaty v kurzech KAJ Mgr. Halka Čapková, Ph.D. 80 000 Splněno
16/2018 Inovace předmětů Globalizace v mezinárodních vztazích v českém a anglickém jazyce prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. 105 000 Splněno
22/2018 Modernizace vzdělávacích zdrojů – Otevřené vzdělávací zdroje pro odborné předměty cestovního ruchu Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 110 000 Splněno
37/2018 Doplňkový didaktický materiál pro kurzy 2RO101-104 a 2RO111-112 PhDr. Blanka Volfová 84 000 Splněno
38/2018 Profilace a inovace studia v kombinované formě prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 220 000 Splněno
40/2018 Udržitelný regionální rozvoj a životní prostředí – materiály ke cvičením prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr.h.c. 59 000 Splněno
42/2018 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v rámci vedlejší specializace Čínská studia doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. 105 000 Splněno
46/2018 Inovace informační podpory studentů českých i anglických programů FMV doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 151 299 Splněno
Fakulta podnikohospodářská
24/2018 Podpora adaptace studentů FPH a formování jejich identity “Student FPH” Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 763 300 Splněno
36/2018 Příprava předmětu Manažerská ekonomika Ing. Jana Soukupová, CSc. 99 700 Splněno
43/2018 Tvorba databanky případových studií, problémových situací a testových otázek pro povinný předmět magisterského studia 3PS441 „Leadership“ doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 84 430 Splněno
Fakulta informatiky a statistiky
1/2018 aktualizace předmětu 4ST201 Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 126 004 Splněno
4/2018 Inovace předmětu „Umělá inteligence a reprezentace znalostí“ Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. 40 000 Splněno
9/2018 Příprava doktorského předmětu Metody návrhového a kvalitativního výzkumu doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. 65 000 Splněno
12/2018 Odborná literatura – základ kvalitní pedagogicko-vědecké práce Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 191 210 Splněno
14/2018 Příprava nového předmětu „Aplikace vícerozměrných statistických metod“ Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D. 65 000 Splněno
15/2018 Aktualizace učebnice matematické statistiky Statistické úsudky doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. 55 000 Splněno
19/2018 Nová kniha „Statistika v ekonomii“ pro výuku statistiky prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 65 000 Splněno
23/2018 Nová publikace národního účetnictví prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. 65 000 Splněno
28/2018 Rozvoj technologických kurzů ve výuce multimédií Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. 55 000 Splněno
29/2018 Podpora vyučovaných předmětů vydáním nové učebnice pro fakultu RNDr. Irena Sýkorová, Ph.D. 21 440 Splněno
30/2018 Podpora komunikace týmové práce PhDr. Věra Radváková, Ph.D. 50 880 Splněno
31/2018 Podpora spolupráce mezi doktorandy kvantitativních a informatických oborů Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 70 000 Splněno
32/2018 Příprava kurzu Data Science and Business Intelligence Academy VŠE a jeho doprovodného programu Ing. Martin Potančok, Ph.D. 120 000 Splněno
Národohospodářská fakulta
11/2018 Integrace doktorandů a post doktorandů do výuky na KREG a KAPR Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. 109 924 Splněno
17/2018 Podpora multidimenziálního přehledu studentů ekonomických studijních programů s akcentem na sociální dovednosti studentů prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 137 606 Splněno
18/2018 Posílení internacionalizace pedagogické a výzkumné činnosti doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 252 037 Splněno
Fakulta managementu
2/2018 Příprava mezinárodní letní školy Ing. Daria Gunina 150 983 Splněno
39/2018 Rozšíření studentských mobilit na Fakultě managementu Ing. Jiří Přibil, Ph.D. 106 400 Splněno
47/2018 Organizace jednorázových vzdělávacích akcí v rámci Univerzity třetího věku a příprava přechodu přihlašování účastníků Univerzity třetího věku z papírové formy do formy elektronické Bc. Alena Bindrová 59 247 Splněno

*Vyhodnocení projektů proběhlo na zasedání Rozvojové komise VŠE dne 6. 3. 2019.