Harmonogram interní rozvojové soutěže 2020

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 25. 11. 2019
Uzávěrka přihlášek nových projektů 31. 1. 2020

do 12:00 hodin

Stanovení hodnotitelů a oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 7. 2. 2020
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému nejméně 3 pracovní dny před zasedáním RRF, nejpozději však

do 21. 2. 2020

Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 2. 3. 2020
Zasedání RK – výběr celoškolních projektů, potvrzení výběru fakultních projektů 4. 3. 2020

9:00

Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 20. 3. 2020
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemník RK)
do 27. 3. 2020
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2020
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů do 29. 1. 2021

do 12:00 hodin

 

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

 

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2020.