Podpořené projekty 2020

Číslo Projekt Řešitel Přidělené finance
(v Kč)
Vyhodnocení*
Fakulta financí a účetnictví
4/2020 Obsahové rozšíření vybraných odborných předmětů v angličtině na FFÚ doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc. 430 000 splněno
25/2020 Podpora moderních metod výuky na FFÚ (I) doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 432 305 splněno
Fakulta mezinárodních vztahů
3/2020 Vytvoření podkladů pro výuku předmětu „Zdravotní, lázeňský a wellness turismus“ doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 30 000 splněno
12/2020 M-Learning v hybridní výuce odborné němčiny PaeDr. Dana Bednářová 40 000 splněno
16/2020 Ekonomika životního prostředí a cestovní ruch – materiály ke cvičením prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 50 000 splněno
27/2020 Faculty Development Program 2020 doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 756 466 splněno
36/2020 Implementace elarningu MacMillan Skills for Study na FMV Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. 188 188 splněno
Fakulta podnikohospodářská
32/2020 Restrukturalizace výuky výkonného umění Mgr. Jakub Grosman 165 597 splněno
35/2020 Inovace povinného předmětu bakalářského studia 3PS212 „Organizační chování“ doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 98 935 splněno
39/2020 Příprava online MOOC kurzů FPH Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA 344 504 splněno
40/2020 Inovace předmětů na FPH a zkvalitnění pedagogické činnosti využitím nejnovější literatury doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 270 000 splněno
42/2020 Příprava kurzu Big data v managementu Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D. 88 436 splněno
Fakulta informatiky a statistiky
8/2020 Inovace předmětů 4iz260 a 4iz460 Ing. David Chudán, Ph.D. 60 000 splněno
9/2020 Příprava magisterského předmětu Umělá inteligence 1 prof. Ing. Petr Berka, CSc. 30 000 splněno
15/2020 Vydání skript Bezpečnost informačních systémů Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. 48 954 splněno
17/2020 Aktualizace současných a příprava výuky nových předmětů KSTP Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 173 673 splněno
20/2020 Rozvoj výuky hlasového projevu pro využití v audiovizi a profesním životě Bc. David Tomášek, M.A 30 000 splněno
21/2020 Zvyšování úrovně prezentačních dovedností studentů PhDr. Věra Radváková, Ph.D. 29 084 splněno
22/2020 Příprava nového předmětu Pokročilá ekonometrie 2 Ing. Petra Tomanová, MSc 30 000 splněno
24/2020 Příprava nového předmětu Makroekonometrická analýza Ing. Andrea Čížků, Ph.D. 30 000 splněno
30/2020 Inovace předmětu Stochastické modely Mgr. Vladimír Holý, Ph.D. 30 000 splněno
31/2020 Rozvoj a podpora vyučovaných předmětů kvalitní odbornou literaturou Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. 271 503 splněno
34/2020 Studijní materiály pro podporu výuky předmětů 4IT414 a 4IT524 Ing. Jan Kučera, Ph.D. 50 000 splněno
37/2020 Kvantitativní ekonomie jako magisterský kurs prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 30 000 splněno
38/2020 ADGAME.live v 2.0: Vývoj vzdělávací aplikace pro datovou analytiku a mediální plánování Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. 64 260 splněno
41/2020 Vytvoření R-kových shiny aplikací pro účely zkvalitnění výuky kvantitativních předmětů KSTP doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. 56 056 splněno
44/2020 Příprava nového bakalářského studijního programu s pracovním názvem Data Science doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 77 287 splněno
47/2020 Příprava výuky kurzu Optimalizace ve financích Ing. Adam Borovička, Ph.D. 30 000 splněno
Národohospodářská fakulta
5/2020 Podpora integrace studentů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj a jejich studijní úspěšnosti Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. 149 200 splněno
11/2020 Posílení internacionalizace, pedagogické a výzkumné činnosti na NF doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 330 612 splněno
Fakulta managementu
1/2020 Analýza potenciálu a vytvoření podmínek pro Double Degree program Ing. Daria Gunina 189 667 splněno
2/2020 Realizace vzdělávacího programu pro studenty a pedagogy středních škol Ing. Simona Bažantová 61 098 splněno
23/2020 Příprava studijních materiálů předmětu Teorie managementu pro studenty doktorského studia doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. 58 175 splněno

*Vyhodnocení projektů proběhlo na zasedání Rozvojové komise VŠE dne 17.02.2021