Rozvojová komise

Jméno Funkce Pracoviště
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. předsedkyně prorektorka pro strategii
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. člen FFÚ
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. člen FMV
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. člen FPH
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. člen FIS
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. člen NF
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. člen FM JH
Martina Pavlicová tajemnice sekretariát prorektora pro strategii