Pravidelné hodnotící zprávy o uplatnění absolventů VŠE

Plný text pravidelných hodnotících zpráv není veřejně přístupný. K dispozici jsou závěry a doporučení z jednotlivých hodnotících zpráv.