Aktuálně otvírané studijní programy

Fakulta financí a účetnictví

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Bankovnictví a pojišťovnictví bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Finance bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Účetnictví a finanční řízení podniku bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Zdanění a daňová politika bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Bankovnictví a pojišťovnictví magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Finance magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Finance a oceňování podniku magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Finanční inženýrství magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Účetnictví a finanční řízení podniku magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Zdanění a daňová politika magisterský
navazující
akademický prezenční 2 čeština
Finance and Accounting magisterský
navazující
akademický prezenční 2 angličtina
Finance doktorský akademický prezenční 4 čeština
Účetnictví a finanční řízení podniku doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 čeština
Finance doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 angličtina
Accountancy and Financial Management doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 angličtina

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Mezinárodní obchod bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Cestovní ruch bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Mezinárodní studia a diplomacie bakalářský akademický prezenční 3 čeština
International and Diplomatic Studies bakalářský akademický prezenční 3 angličtina
International Business bakalářský akademický prezenční 3 angličtina
Mezinárodní obchod magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Cestovní ruch magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Evropská ekonomická integrace magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Mezinárodní studia a diplomacie magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Economics of Globalization and European Integration magisterský navazující akademický prezenční 2 angličtina
International and Diplomatic Studies magisterský navazující akademický prezenční 2 angličtina
International Business – Central European Business Realities magisterský navazující akademický prezenční 2 angličtina
Mezinárodní ekonomické vztahy doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 čeština
International Economic Relations doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 angličtina

 

Fakulta podnikohospodářská

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Arts Management bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Podniková ekonomika a management bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Экономика предприятия и менеджмент bakalářský akademický prezenční 3 ruština
Bachelor of Business Administration bakalářský akademický prezenční 3 angličtina
Management magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Arts Management magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Management magisterský navazující akademický prezenční 2 angličtina
International Management magisterský navazující akademický prezenční 2 angličtina

 

Fakulta informatiky a statistiky

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky

 

Národohospodářská fakulta

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Ekonomie bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Národní hospodářství bakalářský akademický prezenční 3 čeština
Economics bakalářský akademický prezenční 3 angličtina
Ekonomie magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Regionalistika a veřejná správa magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Ekonomická žurnalistika magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Moderní hospodářské dějiny magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština
Hospodářská politika magisterský navazující akademický prezenční 2 čeština

 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Management bakalářský akademický prezenční + kombinovaná 3 čeština
Management magisterský navazující akademický prezenční + kombinovaná 2 čeština
Management doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 čeština
Management doktorský akademický prezenční + kombinovaná 4 angličtina