Projekty Erasmus+

Partnerství pro spolupráci 

Tento typ projektů poskytuje pro vysokoškolské instituce a další organizace prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.