Harmonogram interní rozvojové soutěže 2016

Vyhlášení interní rozvojové soutěže 8. 12. 2015
Uzávěrka přihlášek nových projektů (do 12 hodin) 29. 1. 2016
Oznámení jmen externích hodnotitelů tajemnici RK do 12. 2. 2016
Vložení posudků hodnotitelů do informačního systému do 26. 2. 2016
Výběr fakultních projektů (zasedání RRF) do 4. 3. 2016
Zasedání RK – výběr celoškolských projektů, potvrzení výběru fakultních projektů do 11. 3. 2016
Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor) do 21. 3. 2016
Vyhlášení výsledků IRS
Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje tajemník RK)
do 1. 4. 2016
Začátek řešení nového projektu 1. 4. 2016
Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů (do 12 hodin) do 31. 1. 2017

Vysvětlivky:

  • RRF – Rozvojová rada fakulty
  • RK – Rozvojová komise VŠE
  • IRS – Interní rozvojová soutěž

Tento Harmonogram je přílohou k Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2016.