Kalendář

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvoj a strategie VŠE

Rozvoj a strategii Vysoké školy ekonomické v Praze má v kompetenci prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Cíle a směr vývoje VŠE v nejbližších letech jsou specifikovány v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 a jeho aktualizacích.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 729

Důležité dokumenty