Závěrečné zprávy rozvojových projektů za rok 2009

Zprávy jsou ve formátu PDF, k prohlížení budete potřebovat např. Acrobat Reader.

číslo projektu název
20/01 Projekt integrovaného univerzitního informačního systému na Vysoké škole ekonomické v Praze
20/02 Vytvoření systému interního hodnocení úrovně studia v rámci ECTS
20/03 Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti
20/04 Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze
20/05 Získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label pro studijní programy na Vysoké škole ekonomické v Praze
20/06 Podpora studentů a absolventů VŠE při vstupu na trh práce
20/07 Podpora rozvoje mladých akademických pracovníků v začátcích jejich kariéry
20/08 Honors Academia
20/09 Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku
20/10 Zdokonalování jazykové vybavenosti akademických pracovníků VŠE
20/11 Podpora kvalifikačního růstu
20/12 Příprava fakulty na mezinárodní akreditaci
20/13 Další rozvoj e-learningu na VŠE
20/14 Příprava Fakulty podnikohospodářské VŠE na mezinárodní akreditaci EQUIS
20/15 Návrh metodiky systému pro sledování efektivnosti vzdělávacího procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti studentů VŠE
20/16 Stipendijní program pro navazující magisterské studium oboru International Business – Central European Business Realities
20/17 Mobilita studentů VŠE v Praze formou „free movers“
20/18 Transformace a  inovace učebních opor distančního a kombinovaného studia na Fakultě podnikohospodářské
20/19 Rozvoj projektového servisu na VŠE
CSM 30 Vzdělávání handicapovaných studentů
C 30 Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR (průběžná zpráva, závěrečná zpráva)