Závěrečné zprávy rozvojových projektů za rok 2010

Zprávy jsou ve formátu PDF, k prohlížení budete potřebovat např. Acrobat Reader.

Číslo projektu Název projektu
20/1 Projekt integrovaného univerzitního informačního systému na Vysoké škole ekonomické v Praze
20/2 Rozvoj mezinárodní spolupráce VŠE v Praze
20/3 Hostující profesoři na VŠE v Praze
20/4 Podpora odborného rozvoje mladých akademických pracovníků VŠE
20/5 Podpora kvalifikačního růstu
20/6 Dokončení projektu EQUIS – certifikace Fakulty podnikohospodářské ve smyslu požadavků EQUIS
20/7 Vytvoření metodiky systému pro sledování efektivnosti vzdělávacího procesu s cílem podpory studijní úspěąnosti studentů VŠE
20/8 Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci
20/9 Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku
20/10 Zdokonalení jazykové vybavenosti akademických pracovníků VŠE
20/11 Vytvoření integrovaného organizačního systému pro účely pořádání mezinárodních konferencí a vyhodnocování podaných příspěvků mezinárodním výborem
20/12 Příprava learning outcomes vybraných studijních oborů na VŠE v Praze jako příspěvek k vytváření Národní soustavy kvalifikací terciárního vzdělávání
20/13 Rekvalifikační kurzy pro absolventy středních a vysokých škol
20/14 Podpora rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností mladých akademických pracovníků
20/15 Vícedruhové záznamy a rozvoj e-learningu
C19 Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu eGovernmentu
C20 Rozvoj infrastruktur pro využívání podobností mezi studentskými pracemi a  zdroji na internetu
C39 Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách
C59 Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách
CSM 44 Vzdělávání handicapovaných studentů