Závěrečné zprávy RP 2011

Zprávy jsou ve formátu PDF, k prohlížení budete potřebovat např. Acrobat Reader.

20/1 Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu
20/2 Marketingová podpora aktivit VŠE v Praze
20/3 Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams
20/4 Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy
20/5 Vytvoření efektivního přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia
20/6 Zvýšení efektivnosti administrativních procesů centrálních ekonomických agend a jednotlivých součástí VŠE
20/7 Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci
20/8 Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské
20/9 Rozvoj pedagogické a sociální kompetence akademických pracovníků
20/10 Virtualizace serverů a koncových stanic
20/11 Rozvoj Univerzity třetího věku na VŠE v Praze
20/12 Celostátní soutěž pro žáky středních odborných škol v oblasti účetnictví
20/13 Rozvoj mezinárodní spolupráce na VŠE v Praze
20/14 Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze
20/15 Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských programů z ekonomicky méně vyspělých zemí
20/16 Integrace zdravotně handicapovaných studentů
C32 Rozvoj U3V na českých vysokých školách
C36 Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR
C39 Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství
CSM74 Vzdělávání handicapovaných studentů